Obchodní právo

Zajišťujeme komplexní právní podporu obchodních aktivit našich klientů. Ačkoli byl obchodní zákoník zrušen a obchodní závazkové vztahy se nyní řídí zákoníkem občanským, kategorie obchodní práva stále existuje, přičemž si zachovává některá svá specifika. Spadají sem obchodní závazkové vztahy mezi podnikateli, zejména pak z plnění kupních a dodavatelských smluv, smluv nájemních, smluv o poskytování služeb a smluv o dílo. Svým klientům poskytujeme právní pomoc při uzavírání smluv (předsmluvní právní poradenství), pomáháme jim dosáhnout nejvýhodnějších smluvních podmínek a upozorňujeme je na případná rizika vyplývající ze smluvního vztahu. V případě následného vzniku sporu o práva a povinnosti ze smlouvy poskytujeme svým klientům návrhy vhodných řešení, sporným situacím se snažíme předcházet. U vyhrocených vztahů, které se dostanou k rozhodnutí před státní nebo rozhodčí soud, poskytujeme svým klientům kvalifikované právní zastoupení. Klientům poskytujeme i due diligence jejich obchodních společností.
Závazková práva
 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních ve sporech z obchodních vztahů
 • Vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
Příprava a kontrola smluv
 • smlouva o dílo
 • kupní smlouva
 • smlouva o prodeji podniku
 • smlouva o nájmu podniku
 • smlouva o tichém společenství
 • zprostředkovatelská smlouva
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • mandátní smlouva
 • ostatní smlouvy
Právo průmyslového vlastnictví
 • ochranné známky
 • vynálezy
 • patenty
 • užitné vzory
 • průmyslové vzory

Směnky: příprava směnek a vymáhání pohledávek ze směnek

Insolvence
 • zastupování dlužníka
 • zastupování věřitele
 • insolvenční návrh
 • návrh na oddlužení
 • přihlášky pohledávky
Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx