Overbooking aneb Špatná zkušenost s CK Electra Tours s.r.o.

Varuji každého, kdo uvažuje o tom, že by jel na dovolenou pořádanou českou obchodní společností CK Electra Tours s.r.o., IČ: 26120917, se sídlem Praha 1, Vodičkova 736/17, PSČ 11000. Mám s CK Electra Tours velice špatnou zkušenost. S CK Electra Tours jsme jeli na dovolenou do Řecka v roce 2014, a to na ostrov Zakynthos. Jak se záhy ukázalo, tak CK Electra Tours nám úmyslně poskytla jiný hotel, než ten, který nám měla poskytnout podle smlouvy o zájezdu. Jistě - občas se může stát nezaviněná chyba, že někde něco zkrátka selže, nic nefunguje dokonale, ale to nebyl případ naší CK Electra Tours. Právě naopak, tato cestovka zřejmě žije z toho, že své zákazníky záměrně staví do situace, kdy nemají na vybranou a vnutí jim méně kvalitní službu, než kterou mají zaplacenou. K uvedeném nedochází nedopatřením, ale záměrným jednáním této cestovky. Obvykle se vymlouvají na tzv. overbooking (přeplnění hotelu), ke kterému prý došlo nezávisle na jejich vůli. A prý že se o něm dozvěděli na poslední chvíli. Jak jsme však nedlouho po příletu zjistili, nebyla to pravda. V našem případě cestovka věděla už několik měsíců před zahájením zájezdu, že nebude schopna nám objednaný hotel poskytnout, ale tuto skutečnost nám záměrně zatajila, abychom zájezd nestihli včas a bez sankce zrušit, přičemž nám ji sdělila bezprostředně poté, co jsme se ocitili v Řecku. 
Článek byl ke dni 8.9.2016, ke dni 18.10.2016 a ke dni 16.11.2016 aktualizován - viz závěr textu

Marně jsme se s nimi snažili domluvit na nápravě a následně i na jakémkoli odškodném. Nakonec jsme se rozhodli s CK Electra Tours soudit o vrácení části zaplacené ceny zájezdu (o slevu z ceny zájezdu) ve výši 40 %. Žalobu projednával Obvodní soud pro Prahu 1 (místně příslušný soud podle sídla cestovky). Soud sice neřešil, proč nám cestovka poskytla služby cestovního ruchu nižší jakosti, tedy zda ke vnucené změně hotelu došlo úmyslně, či nahodile, avšak dospěl k jednoznačném závěru, že poskytnutý hotel byl podstatně horší jakosti, než ten objednaný, a navíc měl i vady (znečistěná pláž a nekvalitní snídaně). Současně nám soud přiznal náhradu újmy za ztrátu radosti z dovolené (náhrada újmy za narušení dovolené). Naskenovaný rozsudek v úplném znění ke stažení naleznete pod tímto článkem (rozsudek není pravomocný).  

Vím o řadě dalších bývalých zákazníků, kteří se s touto cestovkou soudí, a to ze stejného důvodu, z jakého jsme se s nimi soudili my - sleva z ceny zájezdu za poskytnutí jiného (horšího) hotelu, než toho zaplaceného (slíbeného).

O nekalých obchodních praktikách CK Electra Tours s.r.o. byla i reportáž v pořadu Černé ovce dne 14.1.2016.

CK Electra Tours dlouhodobě spolupracuje zejména s cestovní agenturou Invia.cz, a.s. Nedomnívám se, že CA Invia.cz má přímý vliv na praktiky této cestovky, avšak jsem přesvědčený, že musí vědět o tom, jak se cestovka ke svým zákazníkům chová.

Jestli se ptáte, proč jsme s CK Electra Tours vůbec uzavírali smlouvu o zájezdu, když je o nich na netu tolik negativních recenzí, tak k tomu došlo hned z několika důvodů. V první řadě jsem na dovolenou s cestovní kanceláří jel poprvé v životě. Až do té doby jsem vždy jezdil na vlastní pěst - objednali jsme si levné letenky, přes booking.com jsme si zarezervovali nějaké solidní ubytování, a jelo se. Nikdy nebyl žádný problém! Vše vždy dopadlo na jedničku s hvězdičkou. Pak člověk jednou zkusí cestovku a hned si vybere jednu z nejhorších. Další skutečností bylo, že CK Electra Tours se specializuje na Řecko a my jsme ten rok chtěli jen do Řecka - manželka o Řecku půl roku snila a já jsem neměl to srdce poté, co jsem našel špatné recenze na netu, smlouvu raději hned zrušit. Navíc do Řecka se samostatné levné letenky shánějí dost špatně. No a špatné recenze na netu, kterých je na tuto cestovku opravdu požehnaně (většinu recenzí se CK Electra Tours snaží odstraňovat - a musím říct, že se jim to docela úspěšně daří :( ), jsme prostě podcenili. Asi jako většina z Vás jsem si říkal, že nám se tohle stát nemůže, že přece někdo nemůže řadu let podnikat díky tomu, že své zákazníky ve velkém podvádí, že to vše špatné, co se na netu píše, píše jen nespokojená konkurence, případně že se jedná jen o výjimky... Bohužel, tyto recenze většinou nepíše nespokojená konkurence (díky tom, jak špatně se sama CK Electra Tours chová ke svým zákazníkům, se konkourence ani příliš snažit nemusí) a nejedná se ani o výjimky.

Mgr. Martin Lorenc, advokát, dne 19.2.2016

Aktualizace článku ke dni 8.9.2016: Dnešního dne se ve věci naší žaloby konalo před Městským soudem v Praze odvolací řízení, při kterém byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušen (podle mého názoru nezákonně) a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Důvodem zrušení rozsudku je podle odvolacího soudu skutečnost, že v žalobě nebylo tvrzeno, jakou část uplatněného nároku požadujeme z titulu slevy z ceny zájezdu a jakou z titulu náhrady škody za ztrátu radosti z dovolené. Celá věc se proto vrací zpět před soud prvního stupně a bude o ní rozhodováno znovu s tím, že soud nás coby žalobce zřejmě vyzve k doplnění žalobních tvrzení. O dalším průběhu sporu budu doplňovat průběžné aktualizace.

Aktualizace článku ke dni 18.10.2016: Dne 17.10.2016 nám bylo doručeno usensení odvolacího soudu č.j. 70 Co 249/2016-159 ze dne 8. září 2016, kterým byl zrušen rozsudek soudu prvního stupně a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Podle názoru odvolacího soudu z obsahu žaloby ani z obsahu všech dalších k žalobě přiložených listin není zřejmé, jakou část žalovaného nároku trvoří požadovaná sleva z ceny zájezdu (z důvodu vad) a jakou část žalovaného nároku tvoří požadovaná náhrada za újmu za narušení dovolené podle § 2543 odst. 1 o. z. (tzv. ztráta radosti z dovolené). Odvolací soud dále uvádí, že teprve po vyjasnění toho, kterou jakou část z požadované částky tvoří ten který nárok, lze posoudit jejich důvodnost. Odvolací soud rovněž poznamenává, že při posuzování důvodnosti uvedených nároků je třeba vycházet z toho, že narušení dovolené vyjadřuje ztrátu či podstatné omezení požitku z trávení volného času, které nelze bez dalšího ztotožnit s tím, že se v průběhu zájezdu vyskytly vady, opodstatňující slevu z jeho ceny. Příčinou narušení dovolené může být i jiná okolnost, než zmaření nebo podstatné zkrácení zájezdu (srov. 2543 odst. 1 o.z.), avšak jen taková, která zasáhne do průběhu zájezdu s obdobnou intenzitou s důsledkem zráty požitku. Samotné vady zájezdu, které takovou ztrátu požitku z dovolené nezpůsobí, nárok na náhradu (nemajtkové) újmy za narušení dovolené nezakládají.

Aktualizace článku ke dni 16.11.2016: Některé pasáže původního článku byly vymazány.  

Aktualizace článku ke dni 30.10.2017: V dubnu 2017 soud prvního stupně znovu rozhodoval o naší žalobě. Nově nám nepřiznal náhradu za ztrátu radosti z dovolené (nárok na náhradu újmy za narušení dovolené podle ust. § 2543 odst. 1 obč. zák.), nicméně přiznal nám slevu z ceny zájezdu v rozahu 30 % celkové ceny zájezdu, a to pro každého z žalobců. Žalovaná cestovní kancelář se proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 odvolala, její odvolání však bylo odmítnuto. Věc je pravomocně skončena a žalovaná cestovní kancelář Electra Tours nám zaplatila slevu z ceny zájezdu. Tím celý případ skončil.

Rozsudek ke stažení naleznete zde:

Občanské právo

Občanské právo

Smlouva kupní a darovací, nájem bytu, převody nemovitostí, náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, vymáhání pohledávek, soudní spory.

zobrazit více
Rodinné právo

Rodinné právo

Společné jmění manželů a jeho vypořádání, předmanželská smlouva, rozvod manželství, výživné na dítě, úprava styku rodiče s dítětem, určení otcovství, zastupování u soudu.

zobrazit více
Pracovní právo

Pracovní právo

Poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, spory o neplatnost ukončení pracovního poměru, spory o mzdu.

zobrazit více
Obchodní právo

Obchodní právo

Právní služby podnikatelům, smlouva o dílo, dodavatelské smlouvy, vymáhání pohledávek, různé spory mezi podnikateli.

zobrazit více
Korporátní právo

Korporátní právo

Zakládání, změny a přeměny obchodních společností, převod obchodního podílu a akcií, odvolání a jmenování jednatele.

zobrazit více
Insolvence a exekuce

Insolvence a exekuce

Insolvenční návrh, oddlužení manželů, osobní bankrot, oddlužení manželů, přihláška pohledávky, exekuční návrh, vylučovací žaloba.

zobrazit více
Trestní právo

Trestní právo

Právní pomoc podezřelému, obhajoba obviněného a obžalovaného, zastupování poškozeného, náhrada škody způsobená trestným činem.

zobrazit více
Pokuty a přestupky

Pokuty a přestupky

Přestupky v dopravním provozu, přestupkové řízení, správní delikty, řízení o uložení pokuty, odpor proti příkazu, odvolání proti rozhodnutí.

zobrazit více
Ostatní služby

Ostatní služby

Sepisování všech druhů smluv, zastupování ve všech soudních a správních řízeních, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele, autorské právo, náhrada škody na zdraví.

zobrazit více

Mgr. Martin Lorenc - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc - advokát

Mgr. Martin Lorenc

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích jsem krátkou chvíli působil v České obchodní inspekci – Inspektorát pro Středočeský kraj a Hlavní město Prahu (2009). Následně jsem jako advokátní koncipient nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Svobody v Praze (AK Svoboda s.r.o.), kde jsem nepřetržitě vykonával praxi advokátního koncipienta... zobrazit více
Mgr. Lenka Kijová - Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc -

Mgr. Lenka Kijová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od ukončení studia v roce 2006 vykonávám právní praxi v oblasti advokacie, když nejvíce zkušeností jsem získala v oblasti práva rodinného, občanského, pracovního a insolvenčního.V oblasti rodinného práva mám bohaté zkušenosti s rozvody manželství a s tím souvisejícími otázkami,... zobrazit více

Sídlo Třebíč

Komenského nám. 1342/7
674 01 Třebíč

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czMgr. Lenka Kijová

Tel.:
E-mail:

+420 737 401 084
kijova@ak-trebic.cz


Pobočka Praha

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1-Nové Město

Mgr. Martin Lorenc, advokát

Tel.:
E-mail:

+420 776 739 769
lorenc@ak-trebic.czev. č. ČAK:
IČ:
ID DS:

14756
74965701
7h8qrnw


Napište nám


xxxx